Daugavpils pilsētas 13.pirmsskolas izglītības iestāde
  1. Daugavpils pilsētas 13.pirmsskolas izglītības iestāde
  2. Uncategorized @lv
  3. Angļu valoda pirmsskolā…

Angļu valoda pirmsskolā…

No š.g. 6.jūnija līdz 20.jūnijam Erasmus+ programmas 1.pamatdarbības skolu sektora mobilitātes projekta „English Language and Methods of Teaching A Foreign Language for Pre-Primary Teachers” projekta ietvaros Daugavpils pilsētas 13.pirmsskolas izglītības iestādes pedagogi devās padziļināt angļu valodas zināšanas Maltas valodas skolā.

Projekta mērķis ir iekļaut pirmsskolas izglītības programmā angļu valodas nodarbības, izstrādāt mācību plānu, mācību priekšmeta vielas sadalījumu atbilstoši bērnu vecumam un pilnveidot metodes un paņēmienus angļu valoda nodarbību organizēšanā. Lai īstenotu šos mērķus ir nepieciešams paplašināt pedagogu kompetences padziļinot angļu valodas zināšanas un apgūstot angļu valodas, kā svešvalodas mācību metodiku. Lai šo projektu īstenotu pedagogi, divu nedēļu garumā, paši iejutās audzēkņu lomā. Katru dienu notika nodarbības angļu valodas apguvei. Pasniedzēji izmantojot lasīšanas, klausīšanās, runas, rakstīšanas metodikas ļāva mums ar interesi un pozitīvām emocijām apgūt angļu valodu.  Maltas valodas skola arī paredz dzīvošanu studentiem dzīvokļos, kuros tiek izmitināti studenti no dažādām valstīm, lai arī ikdienā par sarunvalodu kļūtu angļu valoda.

Saskaņā ar projekta plānu nākamās pedagogu mācības tiks organizētas 2016.gada rudenī, apgūstot angļu valodas, kā svešvalodas mācību metodiku.