1.grupa – “Smaidiņš”
2-3 gadus vecu bērnu grupa

Ar “Smaidiņiem”  strādā:
Pirmsskolas skolotājas:
Liene Mazjāne
Agita Circene

Pirmsskolas skolotāja palīgs:
Elita Dortāne