2.grupa “Saulstariņš”
3 – 4  gadus vecu bērnu grupa

Ar “Saulstariņiem”  strādā:
Pirmsskolas skolotājas:
Santa Sīpoliņa

Edīte Feifere

Pirmsskolas skolotāja palīgs:
Ilona Tuliša