2.grupa “Saulstariņš”
2 – 3  gadus vecu bērnu grupa

Ar “Saulstariņiem”  strādā:
Pirmsskolas skolotājas:
Santa Sīpoliņa

Gita Muižniece-Utkina

Pirmsskolas skolotāja palīgs:
Ilona Tuliša