2.grupa “Saulstariņš”
2 – 3  gadu
bērnu vecuma grupa

Ar “Saulstariņiem”  strādā:
Pirmsskolas skolotājas:
Santa Sīpoliņa

Pirmsskolas skolotāja palīgs:
Ilona Tuliša

Dienas režīms

Rotaļnodarbību saraksts