3. grupa “Spožumiņš”

6 – 7 gadus vecu bērnu grupa

Ar “Spožumiņiem”  strādā:
Pirmsskolas skolotājas:
Gita Muižniece-Utkina
Anna Pūtere

Pirmsskolas skolotāja palīgs:
Inta Ozoļnikova