3. grupa “Spožumiņš”
5 – 6  gadu
bērnu vecuma grupa

Ar “Spožumiņiem”  strādā:
Pirmsskolas skolotājas:
Gita Muižniece-Utkina
          Anna Pūtere

Pirmsskolas skolotāja palīgs:
Inta Ozoļnikova

Dienas režīms

Rotaļnodarbību saraksts