4.grupa “Atspuldziņš”
6 – 7 gadu
bērnu vecuma  grupa

Ar “Atspuldziņiem”  strādā:
Pirmsskolas skolotājas:
Maruta Geceviča
Alla Viļčinska

Pirmsskolas skolotāja palīgs:
Vanda Karnicka

Dienas režīms

Rotaļnodarbību saraksts