5.grupa “Mirdzumiņš”
4 – 5 gadu
bērnu vecuma grupa

Ar “Mirdzumiņiem”  strādā:
Pirmsskolas skolotājas:
Oksana Vigule
Vineta Timšāne

Pirmsskolas skolotāja palīgs:
Nellija Kirčenko

Dienas režīms

Rotaļnodarbību saraksts