14/11/2019

Valsts dzimšanas diena!

Daudz laimes,Latvija!

   Gaišus un priecīgus Valsts svētkus!


Lasīt tālāk...

14/11/2019

Mārtiņi

Visi saka, visi saka: Mārtiņdiena, Mārtiņdiena!
Kaut varētu Mārtiņdienu aiz ausīm noturēt!"
 
Tā dainoja mūsu senči un šo dienu svinēja,
                                     ejot budēļos un sarūpējot bagātīgu mielastu...

Lasīt tālāk...

04/11/2019

Sveiciens Skolotāju dienā!

  Skolotājs sanskrita valodā ir “gaismas nesējs”. Skolotājam piemīt ārkārtīgs spēks darīt bērna dzīvi laimīgu vai nelaimīgu. Skolotājs var būt moku rīks vai iedvesmas avots. Skolotājs var pazemot vai sasmīdināt, ievainot vai dziedēt. Skolotāja varā ir ietekmēt jauno cilvēku likteņus.
   Tādēļ esiet iedvesmas avoti! Esiet blakus, kad pakāpieni ir augsti un dubļos slīd kājas! Esiet tie, kuri dziedē un palīdz lāpīt caurumus – gan dzīvē, gan zināšanās!
    Lai Jums, godātie skolotāji, 
       skaista būšana par gaismas nesēju –
            gan svētkos, gan ikdienā!

Lasīt tālāk...

04/11/2019

Miķeļdiena

Miķeļi ir rudens saulgrieži, kad saule pagriežas uz ziemas pusi, tāpēc diena un nakts ir vienā garumā. Zemkopim tas ir svarīgs pieturas punkts, ir padarīti nozīmīgākie darbi, palēnām norimst arī rosība uz lauka. Miķeļi iekrīt dabas un lauku veltēm visbagātākajā gadalaikā, un tie ir arī ražas svētki.

   Mūsu sauleszaķēniem  Miķeļdiena pagāja jautrā gaisotnē. Tika rīkots Miķeļdienas tirdziņš, dziedājām dziesmas, gājām rotaļās un rīkojām rudens darinājumu izstādes.


Lasīt tālāk...

30/08/2019

Zinību diena.

Trīs lietas, kas jāvēl sev pašam un citiem
veselība, prieks un draugi.
Trīs lietas, kas pašam jāavalda sevī
raksturs, mēle un savaldība.
Trīs lietas, kas pašam jāattīsta sevī
labestība, drosme un cilvēkmīlestība.
Trīs lietas, no kurām jāvairās
nežēlība, augstprātība un nepateicība.
Trīs lietas, kas katram jāapbrīno
dabas skaistums, bērni un veci cilvēki.
Kalendārs nemelo
kalendārs zin´-
Vasara galā,
jo skolas zvans saka:
Dzin-n-n!
Lai visu mācību gadu ir tikai viegli risināmi uzdevumi!

   Visiem krāsainu un zināšanām bagātu katru dienu!

      Lai visiem bērniem neapnīk smelt zinības, lai skolotājiem pacietība, lai vecākiem spēks un veselība.

          Lai mums visiem kopā ražīgs mācību gads, lai darās darbi un nezūd ticība sev!


Lasīt tālāk...

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35