14/12/2017

UNESKO nedēļa

   Mūsdienu strauji mainīgajā pasaulē aktuāls kļūst jautājums par vērtībām, kas vieno un sniedz stabilitātes, piederības un sakņu izjūtu. Nacionālas un lokālas piederības sajūtas būtu jāsekmē jau pirmsskolas izglītības iestādē, tāpēc 3.grupa „Spožumiņš” piedalījās UNESCO īstenotajā kultūras mantojuma programmā “Kultūras mantojums lietojumā”...

 


Lasīt tālāk...

08/12/2017

Gaidīšanas laiks...

Šīs dienas pirms Ziemassvētkiem
Ved mūs pretim kādam baltam klusumam,
Aiz kura ir kaut kas mīļš, sen aizmirsts un pazaudēts,
Kas mums atkal no jauna jāatrod.

Tradicionāli Adventes laikā katru svētdienu tiek aizdedzināts pa vienai svecītei Adventes vainagā...


Lasīt tālāk...

08/12/2017

Kino festivāls zelta pūce 2017

Š.g. 2. februārī "Mirdzumiņi" rīkoja atklāto pasākumu kopā ar vecākiem "Kino festivāls zelta pūce 2017"...


Lasīt tālāk...

08/12/2017

Angļu valoda pirmsskolā...

Valoda ir atslēga, ar kuru cilvēks
               spēj atvērt jebkuras durvis.

   Š.g. 25.aprīlī Daugavpils pilsētas 13. pirmsskolas izglītības iestāde organizēja pieredzes apmaiņas pasākumu pirmsskolas izglītības vadītāju vietniekiem "Angļu valodas apgūšana pirmsskolas izglītības iestādē", Erasmus+ programmas 1.pamatdarbības(KA1) skolu sektora mobilitātes projekts „English Language and Methods of Teaching A Foreign Language for Pre-Primary Teachers” un Eiropas Savienība Erasmus+programmas pamatdarbības Nr.2 (KA2) stratēģiskās skolu sadarbības partnerības projekta "C.L.E.V.E.R.- Children Learn English Very Easily and Rejoice" ietvaros.

  


Lasīt tālāk...

07/12/2017

Krāsainie sapņi...

Š.g. 20. martā  grupas " Spožumiņi" bērni ar skolotājām rīkoja atklāto pasākumu kopā ar vecākiem "Krāsainie sapņi"...


Lasīt tālāk...

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37