16/10/2015

Ciemojamies Jaunbūves bibliotēkā

13. oktobrī sagatavošanas grupa „Atspuldziņš” devās ekskursijā uz Jaunbūves bibliotēku. 


Lasīt tālāk...

01/10/2015

Skolotāju diena

Podnieks mīca mālu, lai veidotu traukus,
Lietojams tikai trauku iedobums.
Namdarim, ceļot māju, jāatstāj logi un durvis,
Tikai mājas tukšums ir apdzīvojams.
Esamība ir manta, bet lieto neesamību.
                                     /Linde fon Keizerlinka/
Tāpat kā mūsos, arī bērnos nav redzams būtiskais, proti, tas, kā mēs dzīvojam, par ko smejamies, raudam, kā mīlam, kā dusmojamies, jūtam līdzi, priecājamies, sapņojam, muzicējam, gleznojam, domājam, rēķinam, spēlējamies.
Tas viss nav redzams, un to var saukt arī par dvēseli. Dvēsele ir jābagātina. Un, jo veiksmīgāka būs sadarbība starp skolotājiem, vecākiem un bērniem, jo bērnu dvēsele taps bagātāka.

        Sirsnīgi sveicieni Skolotāju dienā!
 Lai izdodas ikdienā nosargāt sirdsdegsmi
              un radošu garu!

 


Lasīt tālāk...

01/10/2015

Miķeļdiena

  Miķeļi iezīmē rudens saulgriežus,kad diena un nakts ir atkal vienāda garuma. Mūsu senčiem tas bija atskaites punkts, ir padarīti rudens darbi un dabā iestājas miera periods. Miķeļi ir ražas svētki, kad tiek godināts Jumītis-auglības nesējs. 
   Mūsu sauleszaķēniem  Miķeļdiena pagāja jautrā gaisotnē. Tika rīkots Miķeļdienas tirdziņš, dziedājām dziesmas, gājām rotaļās un rīkojām rudens darinājumu izstādes.

Lasīt tālāk...

31/08/2015

Zinību diena

Un kā pasaule mana brīžiem  ir kā koša sala,
Tā ir zināšanu un zinību zemes mala.
Tā ir gaiša un laba,
Tā ir cerību daļa,
Bet tās piepildījums-
Tā ir mana vara.
          Radošu, veiksmīgu spēka un izturības pilnu jauno mācību gadu bērniem, pedagogiem un vecākiem!

Lasīt tālāk...

25/06/2015

Projekta noslēgums

   Daugavpils pilsētas 13. pirmsskolas izglītības iestāde jau divus gadus darbojas Eiropas Savienības Mūžizglītības programmas Comenius apakšprogrammas skolu daudzpusējās partnerības projektā "E.U.R.O.P.E. – European Union Regions in Our Children’s Eyes (Eiropas  Savienības Reģioni mūsu bērnu acīm) "  projektā. Cik ātri steidzas laiks, un jau 18. jūnijā, tika organizēts  projekta noslēguma pasākums.
  
                  

Lasīt tālāk...

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34