17/11/2015

Latvijas dzimšanas diena

Tev mūžam dzīvot Latvija,
Tu Tēvzeme mūsu Dieva dota!
Lai Latvju tauta vienota,
Aug spēkā, slavā daiļumā!
      Lai dzimtenes mīlestība pavada mūs ne tikai svētkos, bet ik dienu, strādājot Latvijas labā!
Dāvāsim Latvijai savas zināšanas, talantu, enerģiju un darba mīlestību priecāsimies par savu un citu veikumu mūsu valsts labā
            Iedegsim sveces, sildīsim sirdis un būsim vienoti valsts svētkos!
                        Sveiciens Latvijai 97. dzimšanas dienā!

Lasīt tālāk...

17/11/2015

Mārtiņdiena

Zeme rīb, rati klaudz,
Kas to zemi rībināja?
Nu atbrauca Mārtiņdiena
Deviņiem kumeļiem.
    Senā latviešu gadskārtā Mārtiņi iezīmē rudens beigas un ziemas sākumu.Mūsu bērnudārzā bija ieradies pats Mārtiņš ar savu Mārtiņgaili. Mārtiņbērni dziedot dziesmas, skandējot latviešu tautasdziesmas un minot Čigānietes uzdotās mīklas, jautrā noskaņā, aizvadīja Mārtiņdienu, atverot vārtus ziemai. Mārtiņš un saimniece aicināja ķekatniekus kopīgās rotaļās latviešu tautas tradīciju garā. Sagaidījām mārtiņbērnus, kuri mudināja nepadoties tumšajam rudens laikam, un godam sagaidīt atkal saules atgriešanos.Mārtiņgailis bija sarūpējis arī rudenīgu cienastu ar ko bērni cienājās savās grupās.
                                           Cik jauka Mārtiņdiena!

Lasīt tālāk...

16/10/2015

Ciemojamies Jaunbūves bibliotēkā

13. oktobrī sagatavošanas grupa „Atspuldziņš” devās ekskursijā uz Jaunbūves bibliotēku. 


Lasīt tālāk...

01/10/2015

Skolotāju diena

Podnieks mīca mālu, lai veidotu traukus,
Lietojams tikai trauku iedobums.
Namdarim, ceļot māju, jāatstāj logi un durvis,
Tikai mājas tukšums ir apdzīvojams.
Esamība ir manta, bet lieto neesamību.
                                     /Linde fon Keizerlinka/
Tāpat kā mūsos, arī bērnos nav redzams būtiskais, proti, tas, kā mēs dzīvojam, par ko smejamies, raudam, kā mīlam, kā dusmojamies, jūtam līdzi, priecājamies, sapņojam, muzicējam, gleznojam, domājam, rēķinam, spēlējamies.
Tas viss nav redzams, un to var saukt arī par dvēseli. Dvēsele ir jābagātina. Un, jo veiksmīgāka būs sadarbība starp skolotājiem, vecākiem un bērniem, jo bērnu dvēsele taps bagātāka.

        Sirsnīgi sveicieni Skolotāju dienā!
 Lai izdodas ikdienā nosargāt sirdsdegsmi
              un radošu garu!

 


Lasīt tālāk...

01/10/2015

Miķeļdiena

  Miķeļi iezīmē rudens saulgriežus,kad diena un nakts ir atkal vienāda garuma. Mūsu senčiem tas bija atskaites punkts, ir padarīti rudens darbi un dabā iestājas miera periods. Miķeļi ir ražas svētki, kad tiek godināts Jumītis-auglības nesējs. 
   Mūsu sauleszaķēniem  Miķeļdiena pagāja jautrā gaisotnē. Tika rīkots Miķeļdienas tirdziņš, dziedājām dziesmas, gājām rotaļās un rīkojām rudens darinājumu izstādes.

Lasīt tālāk...

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36