01/10/2015

Miķeļdiena

  Miķeļi iezīmē rudens saulgriežus,kad diena un nakts ir atkal vienāda garuma. Mūsu senčiem tas bija atskaites punkts, ir padarīti rudens darbi un dabā iestājas miera periods. Miķeļi ir ražas svētki, kad tiek godināts Jumītis-auglības nesējs. 
   Mūsu sauleszaķēniem  Miķeļdiena pagāja jautrā gaisotnē. Tika rīkots Miķeļdienas tirdziņš, dziedājām dziesmas, gājām rotaļās un rīkojām rudens darinājumu izstādes.

Lasīt tālāk...

31/08/2015

Zinību diena

Un kā pasaule mana brīžiem  ir kā koša sala,
Tā ir zināšanu un zinību zemes mala.
Tā ir gaiša un laba,
Tā ir cerību daļa,
Bet tās piepildījums-
Tā ir mana vara.
          Radošu, veiksmīgu spēka un izturības pilnu jauno mācību gadu bērniem, pedagogiem un vecākiem!

Lasīt tālāk...

25/06/2015

Projekta noslēgums

   Daugavpils pilsētas 13. pirmsskolas izglītības iestāde jau divus gadus darbojas Eiropas Savienības Mūžizglītības programmas Comenius apakšprogrammas skolu daudzpusējās partnerības projektā "E.U.R.O.P.E. – European Union Regions in Our Children’s Eyes (Eiropas  Savienības Reģioni mūsu bērnu acīm) "  projektā. Cik ātri steidzas laiks, un jau 18. jūnijā, tika organizēts  projekta noslēguma pasākums.
  
                  

Lasīt tālāk...

01/06/2015

Vasariņa!

Nāc nākdama vasariņa,
Kur tik ilgi kavējies?
Tevis gaida atnākot,
Bērnus lielus izaugot.
   No 1. jūnija pirmsskolas izglītības iestādē sākas vasaras atveseļošanās periods. Tas nozīmē , ka lielākā dienas  daļa tiks pavadīta svaigā gaisā. Ārā notiks gan rīta vingrošana, gan rotaļnodarbības, gan sporta spēles, rotaļas, izpriecas, svētki un izstādes.
            Saulainu, jauku, piedzīvojumiem bagātu vasaru !

Lasīt tālāk...

27/05/2015

Izlaidums

     Katram pumpuram ir vajadzīgs laiks, saule, gaiss un mitrums, lai uzziedētu un nestu sēklas. Tā arī mēs savas vēlmes ar varu nevaram īstenot. Neatlaidība un sīksta pacietība vainago darbu un palīdz arī mazā dārzā izaudzēt krāšņas rozes. 
                                                                                         /Zenta Mauriņa/
Mūsu mīļie absolventi !
Novēlam, lai Jums skolas gaitas sagādā tikai prieku!
Lai ir labas atzīmes , jauki draugi un mīļi skolotāji!
Siltu ceļavēju skolas gaitās!

Lasīt tālāk...

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37