05/10/2018

Sveiciens Skolotāju dienā!

   Skolotājs sanskrita valodā ir “gaismas nesējs”. Skolotājam piemīt ārkārtīgs spēks darīt bērna dzīvi laimīgu vai nelaimīgu. Skolotājs var būt moku rīks vai iedvesmas avots. Skolotājs var pazemot vai sasmīdināt, ievainot vai dziedēt. Skolotāja varā ir ietekmēt jauno cilvēku likteņus.
   Tādēļ esiet iedvesmas avoti! Esiet blakus, kad pakāpieni ir augsti un dubļos slīd kājas! Esiet tie, kuri dziedē un palīdz lāpīt caurumus – gan dzīvē, gan zināšanās!
  Lai Jums, godātie skolotāji, 
      skaista būšana par gaismas nesēju –
            gan svētkos, gan ikdienā!

Lasīt tālāk...

02/10/2018

Miķaļdiena

   Miķeļi ir rudens saulgrieži, kad saule pagriežas uz ziemas pusi, tāpēc diena un nakts ir vienā garumā. Zemkopim tas ir svarīgs pieturas punkts, ir padarīti nozīmīgākie darbi, palēnām norimst arī rosība uz lauka. Miķeļi iekrīt dabas un lauku veltēm visbagātākajā gadalaikā, un tie ir arī ražas svētki.

   Mūsu sauleszaķēniem  Miķeļdiena pagāja jautrā gaisotnē. Tika rīkots Miķeļdienas tirdziņš, dziedājām dziesmas, gājām rotaļās un rīkojām rudens darinājumu izstādes.

 


Lasīt tālāk...

07/09/2018

Tēva diena!

  Tēva dienas sākumi meklējami 20. gadsimta sākumā ASV, tur to sāka atzīmēt, lai pievērstu uzmanību tēva lomai bērnu audzināšanā. ASV tā pirmoreiz svinēta 1910. gada 19. jūnijā, bet 1966. gadā Tēva diena kļuva par valsts svētkiem. Gadsimta laikā šie svētki iemantojuši nozīmīgu vietu pasaulē, tos svin visos kontinentos, neatkarīgi no ādas krāsas un reliģiskās pārliecības. Latvijā Tēva diena tiek svinēta septembra otrajā svētdienā...

   Saulains sveiciens visiem tēviem, vectēviem,

         krusttēviem TĒVA dienā!


Lasīt tālāk...

07/09/2018

Zinību diena

  Jau koku zaros sāk iemirdzēties dzeltenas lapas, kuras sveicinot mūs ar rudenīgu melodiju  stāsta, ka septembris ir klāt. Klāt jaunais mācību gads- jaunu iespēju, jaunu ideju un cerību laiks.

   Lai daudz izturības, mazliet veiksmes, pacietības, zināšanu, lai šis laiks ir piepildīts!

          SVEICIENS ZINĪBU DIENĀ!


Lasīt tālāk...

02/08/2018

Veselības nedēļa

 Eiropas veselības nedēļa norisinājās arī Latvijā no 28.maija līdz 3.jūnijam, vēršot bērnu un viņu vecāku uzmanību veselīga dzīvesveida svarīgumam. Mūsu  iestāde jau kārtējo reizi pievienojās Veselības nedēļas dalībnieku pulkam.

   


Lasīt tālāk...

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37