02/10/2018

Miķaļdiena

   Miķeļi ir rudens saulgrieži, kad saule pagriežas uz ziemas pusi, tāpēc diena un nakts ir vienā garumā. Zemkopim tas ir svarīgs pieturas punkts, ir padarīti nozīmīgākie darbi, palēnām norimst arī rosība uz lauka. Miķeļi iekrīt dabas un lauku veltēm visbagātākajā gadalaikā, un tie ir arī ražas svētki.

   Mūsu sauleszaķēniem  Miķeļdiena pagāja jautrā gaisotnē. Tika rīkots Miķeļdienas tirdziņš, dziedājām dziesmas, gājām rotaļās un rīkojām rudens darinājumu izstādes.

 


Lasīt tālāk...

07/09/2018

Tēva diena!

  Tēva dienas sākumi meklējami 20. gadsimta sākumā ASV, tur to sāka atzīmēt, lai pievērstu uzmanību tēva lomai bērnu audzināšanā. ASV tā pirmoreiz svinēta 1910. gada 19. jūnijā, bet 1966. gadā Tēva diena kļuva par valsts svētkiem. Gadsimta laikā šie svētki iemantojuši nozīmīgu vietu pasaulē, tos svin visos kontinentos, neatkarīgi no ādas krāsas un reliģiskās pārliecības. Latvijā Tēva diena tiek svinēta septembra otrajā svētdienā...

   Saulains sveiciens visiem tēviem, vectēviem,

         krusttēviem TĒVA dienā!


Lasīt tālāk...

07/09/2018

Zinību diena

  Jau koku zaros sāk iemirdzēties dzeltenas lapas, kuras sveicinot mūs ar rudenīgu melodiju  stāsta, ka septembris ir klāt. Klāt jaunais mācību gads- jaunu iespēju, jaunu ideju un cerību laiks.

   Lai daudz izturības, mazliet veiksmes, pacietības, zināšanu, lai šis laiks ir piepildīts!

          SVEICIENS ZINĪBU DIENĀ!


Lasīt tālāk...

02/08/2018

Veselības nedēļa

 Eiropas veselības nedēļa norisinājās arī Latvijā no 28.maija līdz 3.jūnijam, vēršot bērnu un viņu vecāku uzmanību veselīga dzīvesveida svarīgumam. Mūsu  iestāde jau kārtējo reizi pievienojās Veselības nedēļas dalībnieku pulkam.

   


Lasīt tālāk...

30/05/2018

Vasariņa...

Vasarā smaržu pārpilnībā
Ziedi griežas jautrā dejā,
Putni rūpējas par mūziku,
Es viņu čalas uzklausu...
       No 1. jūnija pirmsskolas izglītības iestādē sākas vasaras atveseļošanās periods. Tas nozīmē , ka lielākā dienas  daļa tiks pavadīta svaigā gaisā. Ārā notiks gan rīta vingrošana, gan rotaļnodarbības, gan sporta spēles, rotaļas, izpriecas, svētki un izstādes.
        Siltu, saulainu, piedzīvojumiem bagātu vasaru !

Lasīt tālāk...

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36