Atpakaļ...

Adventes laiks 14/12/2015

Sveces jādedzina ar savu sirds liesmu.Dedzot  pirmo sveci mēs varam iedomāties arī par tiem vientuļajiem, nabadzīgajiem un slimajiem, no kuriem pasaule novērsusi vaigu. Otro sveci otrā Adventes svētdienā aizdegsim par tiem, kurus mēs mīlam. Trešajā Adventes svētdiena ļausim liesmot vēl vienai svecītei, lai, apcerot savu dzīvi, izlūgtos piedošanu savai māmiņai un tētim, brālim un māsai, vīram un sievai... visiem sirds tuviem cilvēkiem. Piedošanu par to, ka ikdienas steigā nereti atgrūžam un aizvainojam garāmgājējus. Ceturtajā Adventes svētdienā sveces liesma lai raisa pārdomas atkal par sevi, vai esam nožēlojusi savus grēkus, lai atdzimtu jaunai, mūžīgai dzīvei.