Atpakaļ...

Adventes laiks 07/12/2016

Advents tiek saistīts ar gavēni, mieru, klusumu un pārdomām. Šajā laikā no egļu zariem pītajā adventes vainagā tiek dedzinātas četras sveces, pa vienai katras gaidīšanas nedēļas svētdienā. Pirmā svece simbolizējot cerību, otrā  apzīmē mieru, trešā ir ganiņu svece – prieks, bet  ceturtā – eņģeļu svece jeb mīlestība. 

Adventa laika būtisks simbols ir vainags jeb aplis, kas apzīmē mūžību un vienotību, gaismas uzvaru pār tumsu. To veido no mūžzaļiem priežu vai egļu zariem, kas simbolizē cerību un mūžīgo dzīvību.