Atpakaļ...

"Saules zaķa"pilsētiņas atklāšana 27/05/2014

     

Vasarā, kad bērni lielāko dienas daļu pavada svaigā gaisā, rotaļu laukumos un uz ielas, bērnu drošībai un uzvedībai uz ceļa jāpievērš pastiprināta uzmanība. Ceļu satiksmes drošības mācības uzdevums ir sniegt bērniem priekšstatus un zināšanas par satiksmes pamatjautājumiem, veidot pirmās prasmes un iemaņas šo zināšanu praktiskai izmantošanai, lai bērni droši varētu piedalīties ceļu satiksmē. Ļoti svarīgas ir praktiskas nodarbības, kuru gaitā tiek nostiprinātas iegūtās teorētiskās zināšanas un veidojas zinoša ceļu satiksmes dalībnieka prasmes un iemaņas.

    Daugavpils 13. pirmsskolas izglītības iestādē “Saules zaķis”  daudz uzmanības tik pievērsts bērnu drošības jautājumiem. Iestādē notiek daudzveidīgi pasākumi, kuru laikā bērni tiek iepazīstināti ar drošības noteikumiem dažādās vietās. Iestājoties siltam laikam,  tiek atklāta  velosezona, bērni sākt braukt ar velosipēdiem un daudz vairāk uzturēties ārā. Kaut gan pirmsskolas vecuma bērniem  atļauts patstāvīgi braukt ar velosipēdu  tikai dzīvojamajā zonā un daudzdzīvokļu māju pagalmos, bet pa ielu tie pārvietojas tikai pieaugušo uzraudzībā, tomēr ir ļoti svarīgi ar bērniem atkārtot ceļa satiksmes noteikums. 

   21.maijā mūsu iestādē  notika „Saules zaķa pilsētiņas atklāšanas”  pasākums ar Runča Rūda un Bebra Bruno piedalīšanos. Pateicoties ceļubūves SIA”CKD-D” firmas darbiniekiem, kas palīdzeja iekārtot  “Saules zaķa” pilsētiņu,  kas paredz bērniem iestādes teritorijā mācīties ceļa satiksmes noteikumus gan gājējiem, gan velobraucējiem.
Svinīgais pasākums, “Saules zaķa” pilsētiņas atklāšana, tika organizēts sadarbībā ar Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes Prevencijas nodaļas un Daugavpils iecirkņa inspektoriem un veltīts bērnu drošībai uz ielas. Policijas darbinieki pārbaudīja bērnu ceļa satiksmes noteikumu zināšanas. Bērni varēja parādīt savas zināšanas šajā jomā, pastāstīt par luksoforu, „zebru”  un  ceļa zīmēm, kuras  pazīst. Notika arī praktiska darbošanās, bērni iejutās gan velosipēdistu, gan gājēju lomās. Lai būtu pilntiesīgi “Saules zaķa” pilsētiņas dalībnieki iestādes bērni saņēma no Runča Rūda un Bebra Bruno izsniegto “Saules zaķa” pilsētiņas braucēja apliecību un gājēji atstarojošās vestes.

Pateicamies par sadarbību Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes Prevencijas nodaļas un Daugavpils iecirkņa inspektoriem un ceļubūves SIA”CKD-D” firmas darbiniekiem !