1. grupa "Smaidiņš"

 

1.grupa - “Smaidiņš”
      3 - 4 gadu
 bērnu vecuma grupa


Ar “Smaidiņiem”  strādā:
Pirmsskolas skolotājas:
                        Liene Mazjāne
                        Olga Kuļikova
Pirmsskolas skolotāja palīgs:
                        Elita Dortāne

Lasīt tālāk...

2. grupa “Saulstariņš”

2.grupa “Saulstariņš”
       2 - 3  gadu
 bērnu vecuma grupa


Ar “Saulstariņiem”  strādā:
Pirmsskolas skolotājas:
     Santa Sīpoliņa
     

Pirmsskolas skolotāja palīgs:
     Ilona Tuliša


Lasīt tālāk...

3. grupa "Spožumiņš"

3. grupa “Spožumiņš”
       5 - 6  gadu
  bērnu vecuma grupa


Ar “Spožumiņiem”  strādā:
Pirmsskolas skolotājas:
          Gita Muižniece-Utkina
          Anna Pūtere
       
          
Pirmsskolas skolotāja palīgs:
            Inta Ozoļnikova

Lasīt tālāk...

4. grupa "Atspuldziņš"

4.grupa “Atspuldziņš”
      6 - 7 gadu
 bērnu vecuma  grupa


Ar “Atspuldziņiem”  strādā:
Pirmsskolas skolotājas:
          Maruta Geceviča
          Alla Viļčinska

Pirmsskolas skolotāja palīgs:
          Vanda Karnicka


Lasīt tālāk...

5. grupa "Mirdzumiņš"

5.grupa “Mirdzumiņš”
      4 - 5 gadu
 bērnu vecuma grupa


Ar “Mirdzumiņiem”  strādā:
Pirmsskolas skolotājas:
          Oksana Vigule
          Vineta Timšāne

Pirmsskolas skolotāja palīgs:
          Nellija Kirčenko


Lasīt tālāk...