Atpakaļ...

ESF projektā 16/01/2019

Pamatojoties uz pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas rezultātā saņemtajiem punktiem, tika piešķirta kvalitātes pakāpe šādiem pedagogiem:
Sarmīte Pluša 3. kvalitātes pakāpe;
Vineta Timšane 3. kvalitātes pakāpe;
Edītei Feiferei 2. kvalitātes pakāpe;
Gitai Muižniecei-Utkinai 2. kvalitātes pakāpe;
Tatjanai Timperei 2. kvalitātes pakāpe;
Oksanai Vigulei  4. kvalitātes pakāpe;