Personāls

Bērnam ir vajadzīgas saknes un spārni.
Saknes, lai zinātu no kurienes viņi nāk.
Spārni, lai iepazītu pasauli.
                  /J.V.Gēte/

Mūsu draudzīgais kolektīvs

 

Izglītojamiem iepazīt pasauli palīdz iestādes darbinieki:

 • vadītāja
 • vadītājas vietniece
 • vadītājs vietniece saimniecības darbā
 • iestādes māsa
 • pirmsskolas izglītības skolotājas
 • pirmsskolas izglītības mūzikas skolotāja
 • skolotāja logopēde
 • interešu izglītības skolotāja
 • pirmsskolas izglītības skolotāju palīgi
 • pavāres un virtuves strādnieks
 • sētnieks
 • veļas pārzine un mazgātāja
 • remontstrādnieks
 • lietvede