Jaunumi

Mūsdienu strauji mainīgajā pasaulē aktuāls kļūst jautājums par vērtībām, kas vieno un sniedz stabilitātes, piederības un sakņu izjūtu. Nacionālas un lokālas piederības sajūtas būtu jāsekmē jau pirmsskolas izglītības iestādē, tāpēc 3.grupa „Spožumiņš” piedalījās UNESCO īstenotajā kultūras mantojuma programmā “Kultūras mantojums lietojumā”...

Eiropas valodas dienas ietvaros Latvijā tika izsludināts konkurss „Eiropas Atzinības zīme valodu apguvē 2017”. Kokonkursa vērtēšanas komisija rūpīgi iepazinās ar mūsu iestādes darbu Erasmus+ projektā “Bērni mācās valodas ļoti viegli un ar prieku” un atzina, ka darbs projektā atbilst visiem konkursa kritērijiem. 26.septembrī mūsu iestāde, vienīgā pirmsskolas izglītības iestāde Latvijā, saņēma Izglītības ministra K.Šadurska atzinību...