Jaunumi

Mūsdienu strauji mainīgajā pasaulē aktuāls kļūst jautājums par vērtībām, kas vieno un sniedz stabilitātes, piederības un sakņu izjūtu. Nacionālas un lokālas piederības sajūtas būtu jāsekmē jau pirmsskolas izglītības iestādē, tāpēc 3.grupa „Spožumiņš” piedalījās UNESCO īstenotajā kultūras mantojuma programmā “Kultūras mantojums lietojumā”...