Jaunumi

Daugavpils pilsētas 13. pirmsskolas izglītības iestāde jau divus gadus darbojas Eiropas Savienības Mūžizglītības programmas Comenius apakšprogrammas skolu daudzpusējās partnerības projektā “E.U.R.O.P.E. – European Union Regions in Our Children’s Eyes (Eiropas  Savienības Reģioni mūsu bērnu acīm) ”  projektā. Cik ātri steidzas laiks, un jau 18. jūnijā, tika organizēts  projekta noslēguma pasākums....