Iestādes padome

Iestādes padomes priekšsēdētāja:   Jānis Laizāns (2.grupa)

Iestādes padomes sastāvs: 

1.grupa –

2.grupa – Jānis Laizāns

3.grupa – M.Guževa-Ščetinkina

4.grupa – Jānis Zeiļa

5.grupa – Ilona Viļikova

 

Pirmsskolas skolotāja un administrācijas pārstāvji:

vadītāja: Jeļena Kalmikova

pirmsskolas skolotāja: Anna Pūtere