PROJEKTS ERASMUS+  KA1  2018-2020

PROJEKTS ERASMUS+ KA1 2018-2020

Darbojamies projektā: Erasmus+ programmas 1.pamatdarbības skolu sektora mobilitātes projektā “Dažādi ceļi izglītībā” (Different ways in education)  Lasīt vairāk...
PROJEKTS ERASMUS+

PROJEKTS ERASMUS+

Darbojamies projektā: Erasmus+ programmas 1.pamatdarbības skolu sektora mobilitātes projektā „English Language and Methods of Teaching A Foreign Language for Pre-Primary Teachers”. Lasīt vairāk...
ESF PROJEKTĀ

ESF PROJEKTĀ

Eiropas sociālā fonda projektā  „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos”  Lasīt vairāk...
PROJEKTS ERASMUS+

PROJEKTS ERASMUS+

Darbojamies projektā: Eiropas Savienības Erasmus+ programmas pamatdarbības Nr.2 (KA2) stratēģiskās skolu sadarbības partnerības projektā  "C.L.E.V.E.R.- Children Learn English  Very Easily and Rejoice"  (Bērni mācās angļu valodu ļoti viegli un ar prieku)  http://www.projectclevereu.com Lasīt vairāk...
PROGRAMMAS ’’SKOLAS PIENS’’ UN ’’AUGĻI SKOLAI’’

PROGRAMMAS ’’SKOLAS PIENS’’ UN ’’AUGĻI SKOLAI’’

Mūsu iestāde piedalās programmās ’’Skolas piens’’ un ’’Augļi skolai’’... Lasīt vairāk...
COMMENIUS PROJEKTS

COMMENIUS PROJEKTS

Darbojamies projektā „E.U.R.O.P.E. –European Union Regions in Our Children’s Eyes "Eiropas  Reģioni mūsu bērnu acīs" Lasīt vairāk...
E-TWINNING PROJEKTS

E-TWINNING PROJEKTS

Darbojamies "eTwinning " projektā  Projekts registrrēts 2013.gadā  „E.U.R.O.P.E. –European Union Regions in Our Children’s Eyes "Eiropas  Reģioni mūsu bērnu acīs" Lasīt vairāk...