Daugavpils pilsētas 13.pirmsskolas izglītības iestāde
  1. Daugavpils pilsētas 13.pirmsskolas izglītības iestāde
  2. Pasākumi
  3. EIROPAS DIENA

EIROPAS DIENA

Par godu Eiropas dienai mūsu iestādē tika organizēts pasākums, kura laikā gan pedagogi, gan bērni piedalījās starptautiskā video konfirencē, kurās dalībnieki bija Eiropas Savienības Mūžizglītības programmas Comenius apakšprogrammas skolu daudzpusējās partnerības projekta “E.U.R.O.P.E. – European Union Regions in Our Children’s Eyes (Eiropas  Savienības Reģioni mūsu bērnu acīm) ”  partneri no 10 Eiropas valstīm. Bērni,   saposušies zilos un dzeltenos krekliņos ar baloniem un karodziņiem devās uz zāli, lai video konferences laikā  sasveicinātos ar projekta partnervalstu bērniem. Projektā bērni mācās un izzin citus ES reģionus, to kūltūru, tradīcijas, dabu u.c. Gatavojoties Eiropas dienai bērni mācījās ES himnu, kuru dziedāja kopīgi ar bērniem no Itālijas, Spānijas, Austrijas, Grieķijas, Bulgārijas, Polijas, Rumānijas, Ungārijas, Turcijas. Pasākuma laikā bērni iepazinās arī ar citu valstu tradicionālām dziesmām un dejām, ka arī dziedāja un dejoja latviešu tautas dejas.

Ir patīkami redzēt smaidošas sejas un piepildīt dienu patīkamām emocijām!