2.grupa “Saulstariņš”
2-3  gadus vecu bērnu grupa

Ar “Saulstariņiem”  strādā:
Pirmsskolas skolotājas:
Aleksandra Beluza

Alīna Antāne

Pirmsskolas skolotāja palīgs:
Lolita Mihailova

 

Rotaļnodarbības

Dienas ritējums