4.grupa “Atspuldziņš”
5-6 gadus vecu bērnu grupa

Ar “Atspuldziņiem”  strādā:
Pirmsskolas skolotājas:
Anna Pūtere
Sarmīte Vonoga

Pirmsskolas skolotāja palīgs:
Vanda Karnicka

 

 

Dienas ritējums

Rotaļnodarbības