DAUGAVPILS PILSĒTAS 13. PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDE

Mūsu adrese:  18. Novembra iela 85, Daugavpils, LV- 5413, Latvija

PVN maksātāja Nr.90009737220

e-pasts:   13.pii@ip.daugavpils.lv

Tālruņi:       vadītāja:  t. 65431718;   20389640;

medmāsa:  t.65438772;   28810340

saimniecības vadītāja: t.65438772;   26676136