Daugavpils pilsētas 13.pirmsskolas izglītības iestāde
  1. Daugavpils pilsētas 13.pirmsskolas izglītības iestāde
  2. Pasākumi
  3. PIEREDZES APMAIŅAS SEMINĀRS

PIEREDZES APMAIŅAS SEMINĀRS

19. februārī mūsu iestādē tika organizēts pieredzes apmaiņas seminārs, veltīts tēmai „Skolas un pirmsskolas mācīšanas un mācīšanās prasmju pēctecības nodrošināšana”.

Pasākumu apmeklēja Daugavpils skolu direktori un pirmsskolas izglītības iestāžu vadītājas. Viesus sagaidīja un ar himnu sveica paši mazākie saules zaķēni.

Mēs darbojamies  Comennius projektā, līdz ar to, viesi tika  iepazīstināti ar integrēto rotaļnodarbību jaukta (vidējā un  sagatavošanas) vecuma  grupā  “Mēs Eiropā”, kuras laikā bērni rādīja savas zināšanas par Eiropas valstīm, to nacionālajām īpatnībām- ģeogrāfiju, ēdieniem, dejām, kultūru,simboliem.
Nodarbību vadīja pirmsskolas skolotājas Iveta Čamane un Oksana Vigule.
Skolotājas parādīja, kā pirmsskolā notiek bērnu motivēšana izzināt, pētīt, darboties un gatavoties skolas gaitām.
Pēc nodarbības vērojumiem pasākuma dalībniekiem tika dota iespēja piedalīties atklātā diskusijā, kurā tika aktualizētas dažādas pirmsskolas un skolas sadarbības formas, lai nodrošinātu pēc iespējas vieglāku bērna pāreju no vienas izglītības pakāpes uz nākamo. Skolu un pirmsskolas pārstāvji savstarpēji dalījās savā pieredzē.
Cerēsim, ka spēsim stiprināt mūsu sadarbības saites un rīkot dažādus pieredzes apmaiņas pasākumus arī turpmāk.
Paldies visiem par atsaucību!