Iestādes padome

Iestādes padomes priekšsēdētāja:

Iestādes padomes sastāvs: 

1.grupa – Santa Špura

2.grupa – Jānis Zeiļa

3.grupa – Ilmārs Kucins

4.grupa – Jānis Janovskis

5.grupa – Elza Goba

 

Pirmsskolas skolotāja un administrācijas pārstāvji:

vadītāja: Jeļena Kalmikova

pirmsskolas skolotāja: Anna Pūtere