1_Uzaicin_macibu_lidzekli_13pii _05.2022.

2_TS_Macibu_lidzekli_13PII- 2022.

3_ Pazinojums par lemumu_D13.PII2022_1