Darbojamies “eTwinning ” projektā 
Projekts registrrēts 2013.gadā  „E.U.R.O.P.E. –European Union Regions in Our Children’s Eyes
“Eiropas  Reģioni mūsu bērnu acīs”

http://www.etwinning.net/