Eiropas sociālā fonda projektā
  „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” 

Pamatojoties uz pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas rezultātā saņemtajiem punktiem, tika piešķirta kvalitātes pakāpe šādiem pedagogiem:
Sarmīte Pluša 3. kvalitātes pakāpe;
Vineta Timšane 3. kvalitātes pakāpe;
Edītei Feiferei 2. kvalitātes pakāpe;
Gitai Muižniecei-Utkinai 2. kvalitātes pakāpe;
Tatjanai Timperei 2. kvalitātes pakāpe;
Oksanai Vigulei  4. kvalitātes pakāpe.