Darbojamies projektā:
Erasmus+ programmas 1.pamatdarbības skolu
sektora mobilitātes projektā
„English Language and Methods of Teaching
A Foreign Language for Pre-Primary Teachers”.

Projekta nosaukums:  Erasmus+ programmas 1.pamatdarbības skolu sektora mobilitātes projekts
                 „English Language and Methods of Teaching A Foreign Language for Pre-Primary Teachers”.
Līguma numurs:          2015-1-LV01-KA101-013303
Projekta īstenošana:    no 2015.gada 31.decembra līdz 2017.gada 30.decembrim.
Projekta finansējums:  12 107. 00 EUR
Projekta mērķis: ir iekļaut pirmsskolas izglītības programmā angļu valodas nodarbības, izstrādāt mācību plānu, mācību priekšmeta vielas sadalījumu atbilstoši bērnu vecumam un pilnveidot metodes un paņēmienus angļu valoda nodarbību organizēšanā. Lai īstenotu šos mērķus ir nepieciešams paplašināt pedagogu kompitences padziļinot angļu valosas zināšanas un apgūstot angļu valodas, kā svešvalodas mācību metodiku.

http://www.gorod.lv/novosti/263607-detsad-%E2%84%9613-delaet-aktsent-na-izuchenie-angliiskogo-yazyka

Projekta aktivitātes skatāmas mūsu mājaslapas sadaļā “Aktualitātes”:

http://www.daugavpils13pii.lv/index.php?tab=0&nav=0&opt=0&page=5

Angļu valodas programmas 4 – 7 gadus veciem bērniem:

/upload/docs/4-5.pdf

/upload/docs/5-6.pdf

/upload/docs/6-7.pdf